Tạo Game Pass sẽ giúp bạn kiếm Robux miễn phí

Bước 1: Tạm thời gỡ bỏ ứng ứng Roblox

Bước 2: Mở trình duyệt(chrome, safari) và truy cập và đăng nhập vào Roblox.com trên trình duyệt

Bước 3. Truy cập vào create.roblox.com

=> Experience

==> Place

Bước 4. Chọn menu chuyển sang Associated Items

Bước 5. => Passes

Bước 6: Tìm ảnh có hình đại điện roblox kích thước 515x515px

Bước 7:Create A Pass

Upload ảnh và đặt tên (Basic Settings)

Bước 8: =>Menu => sale -> 40 Roblox(nếu cần rút cao hơn thì đặt cao hơn)

Bước 9: Haoduyweb.com -> Kiếm Tiền Giải Trí- > Vòng Quay Roblox

Bước 10. Cách rút sẽ có ở video sau.